Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Moderio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 31 (03-736 Warszawa). Dane przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO).

2) Pani/Pana dane osobowe podane w korespondencji będą przetwarzane w celu udzielenia
odpowiedzi, celach, dla których zostały wysłane oraz celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzania na podstawie zgody), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) oraz lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interes realizowanych przez administratora, jakim jest prawo do obrony przed roszczeniami wynikające z kodeksu cywilnego).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat (art. 118 kodeksu cywilnego).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy administratora danych przez niego zatrudnieni.

5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji Międzynarodowej, nie będą również sprzedawane lub udostępniane podmiotom trzecim.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

9) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.